Home
Home
 
 
Welcome to the Bionet website!

From this central hub you can follow the links below to the different partnership websites in North East Wales Biodiversity Network.

About: North East Wales Biodiversity Network brings together biodiversity action in Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham.

Description: We are working in partnership across North East Wales with conservation organisations, statutory bodies, land owners and volunteers to protect and enhance our rich natural heritage.

e:newsletter (Autumn/Winter 2013-14)


       __________________________________________________________
Croeso i wefan Bionet!

Gallwch ddilyn y cysylltiadau isod i gysylltu â gwefannau ein partneriaid, sy’n rhan o Rwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru, o wefan Bionet.

Pwrpas: Mae Rhwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru yn dwyn ynghyd gweithgareddau sy’n ymwneud â bioamrywiaeth yn Sir Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Disgrifiad: Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau cadwriaethol, cyrff statudol, tirfeddianwyr a gwirfoddolwyr i amddiffyn a gwella ein treftadaeth naturiol cyfoethog ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru.

e:cylchlythyr (Hydref/Gaeaf 2013-14)

Conwy
Denbighshire/Sir Ddinbych
Flintshire/Sir y Fflint  
Wrexham/Wrecsam

Facebook 
www.facebook.com/NEWBioNet
Twitter  @newbionet
Home